Uticaj društvenih mreža na hotelijerstvoKorišćenje društvenih mreža kao što su Twitter i Instagram razvili su se iz jednokanalnog komunikacionog korisničkog kanala do onog koji omogućava preduzećima da efikasno sarađuju sa klijentima. Iako su se načini komunikacije malo promenili, preduzeća još uvijek moraju primeniti temeljna načela marketinga i promocije kako bi preneli svoje poruke ciljanoj publici. Razlika je brzina i domet koji se može postići novim digitalnim alatima. Na primer, marketinški profesionalci koriste alate za informacione tehnologije kako bi utvrdili koliko agencija za iznajmljivanje automobila radi u određenom sektoru, u domenima kao što su poslovna putovanja, putovanja za vikend, letovanja i slično. Analiza tržišta takođe može otkriti određene preferencije nove ciljane publike kao što su njihovi ukusi, stilovi, navike kupovine i preferirani kanali komunikacije. Ovi omiljeni kanali komunikacije često uključuju društvene medijske platforme. Agencije za iznajmljivanje automobila mogu potom pokretati kreativne internet marketing kampanje kako bi podstakle svoju novu bazu kupaca da rezervišu iznajmljivanje automobila, npr. preko vikenda ili kad god smatraju da im je zauzeće nezadovoljavajuće.

Pročitajte ceo tekst